Background-top
Illustrasjon: oppadstigende kurve

ÅrsoppgjØr

Alle plikter å sende inn selvangivelse/ligningspapirer til det offentlige. I tillegg må bl.a. aksjeselskap også utarbeide årsoppgjør med årsberetning og noter som skal innsendes til Regnskapsregisteret. Exacto AS tilbyr komplette tjenester knyttet til dette. Det er mange regler å forholde seg til, og det er vanskelig for alle å holde seg oppdatert på endringer som stadig vekk kommer. Som autorisert regnskapsbyrå plikter vi å holde oss oppdatert for å kunne levere en sikkert og nøyaktig tjeneste av god kvalitet.

Innenfor fagområdet leveres tjenester som:

  • Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningspapirer
  • Skatteberegning
  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter
  • Aksjonærregister
  • Avstemming og dokumentasjon
  • Bistand til å utarbeide av styrets årsberetning
  • Bistand til å utarbeide styre- og generalforsamlingsprotokoll
  • Kontroll av skatteoppgjøret
  • Klage på skatteoppgjør
  • Kontakt med revisor

All innsending til det offentlige gjøres primært elektronisk via Alt Inn. Årsoppgjørssystemet er integrert mot regnskapssystemet og bidrar til en rask og effektiv håndtering av data for å komme frem til endelige resultat.

 

Background-bottom

★ Sidene er designet av Major