Background-top
Illustrasjon: lønnspose

LØnn

Lønn er et område som for mange er krevende. Det er mange lover og regler å forholde seg til, og det oppstår ulike problemstillinger relatert til bedriftens ansatte som må håndteres på en korrekt og ryddig måte.

Exacto AS tar hånd om bedriftens lønninger, og vil til enhver tid holde seg oppdatert i gjeldende lover og regler. Som en naturlig del av lønnsarbeidet kan nevnes:

 • Lønnskjøring (fastlønn eller timelønn)
 • Utsending av lønnsslipper pr. post eller elektronisk
 • Foreta utbetaling av lønn, evt. gi informasjon til bedriften som selv utbetaler
 • Sykemeldinger, refusjon av sykepenger
 • Håndtering av påleggstrekk, bilagstrekk etc.
 • Fagforeningskontingent og rapportering av dette
 • Innsending av terminoppgaver
 • Lovpålagte statistikker, bl.a. fraværsstatistikk
 • Nødvendig avstemming og kontroll
 • Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaver/kontrolloppstilling
 • Inn- og utmelding av arbeidstakerregisteret
 • Arbeidskontrakter

I samarbeid med programleverandøren tilbys en web-basert tjeneste knyttet til reiseregninger og utgiftsrefusjon. Den ansatte kan fra hvilken som helst PC via internett registrere sine reiser og evt. refunderbare utlegg, som i neste omgang godkjennes elektronisk før overføring til utbetaling via lønnssystemet. Denne løsningen er fullt ut integrert mot lønnsystemet, som igjen er integrert mot regnskapssystemet. Man unngår å måtte registrere samme opplysninger flere ganger.

Background-bottom

★ Sidene er designet av Major