Background-top
Illustrasjon: sparegris

RÅdgiving

I bred med løpende regnskaps- og lønnstjenester samt årsoppgjør og ligning har ofte bedriften behov for å ha en samtalepartner i forhold til strategi og planlegging. Man har behov for å vurdere skattemessige konsekvenser av ulike beslutninger, ønske om å få bedre budsjetter og andre verktøy i den daglige driften eller se på interne rutiner og prosesser for å kunne optimalisere bedriftens fremtidige inntjening. Kort sagt trenger man ofte at en ekstern person som kan se bedriften med andre øyne.

Etter mange år i regnskapsførerbransjen og med en stor bredde innen ulike virksomheter kan Exacto AS være en nyttig partner for bedriften også utover de vanlige tjenestene som må utføres. Der egen kunnskap ikke strekker til har Exacto AS et kontaktnett som kan benyttes for på den måten å kunne gi det beste råd.

Stiftelse av selskap

Vi bistår også ved stiftelse av selskap, og kan ta hånd om alt det formelle knyttet til dette. I tillegg kan Exacto AS ha en aktiv rolle i styrearbeidet, innkalle til styremøte og utarbeide styreprotokoller og følge opp det formelle rundt styrearbeidet.

Background-bottom

★ Sidene er designet av Major