Background-top
Illustrasjon: kalkulator

Regnskap

Regnskapet er et styringsverktøy for bedrift for å kunne måle lønnsomhet og følge utviklingen av inntekter og kostnader over tid. Videre skal det gi et bilde av bedriftens økonomiske stiling ved hjelp av balansen.

Vårt mål er å finne gode rutiner og systemer som gjør at regnskapsføringen og økonomistyringen for bedriften er best mulig, og på den måten bidra til at bedriftens fokus kan være rettet mot sin kjernevirksomhet.

Innenfor området regnskap utføres bl.a. tjenester som:

  • Løpende regnskapsførsel
  • Avdelings- og prosjektregnskap
  • Fakturering (også med OCR)
  • Purring, rentenota, inkasso
  • Periodeavslutning/rapportering
  • MVA-oppgjør og innsending
  • Avstemming og dokumentasjon
  • Budsjettering
  • Remittering

Exacto AS har tatt i bruk elektronisk dokumentbehandling hvor bilag og andre dokumenter skannes og lagres elektronisk, fullt ut integrert mot regnskapet. Kundene kan gis tilgang via internett til selv å hente ut rapporter hvor man også får tilgang helt ned på bilagsnivå og kan hente frem bilagene til skjerm.

Background-bottom

★ Sidene er designet av Major